МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОЗИ САЙТ.

Моля, прочетете внимателно настоящото Споразумение за приемане на общите условия, преди да използвате този сайт. С използването на сайта декларирате, че ги разбирате и приемате. 

С всяко Ваше действие, съставляващо пряко или косвено използване съдържанието на настоящия сайт или на предлагани с него стоки или услуги, Вие потвърждавате волята си за приемане и обвързване с клаузите на настоящото споразумение и изложените в него Общи условия, при което възникналите между Вас и „Бойко” ООД отношения са предмет на уреждане от настоящото споразумение във вида му към момента на използването на сайта.

В случай, че не сте съгласни с изложените тук Общи условия или не желаете да се обвързвате с тях, то следва да не продължавате използването на този Сайт.

Общи условия

"Бойко" ООД е търговското дружество, вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията на Република България с ЕИК: 126625832 и адрес за кореспонденция: град Пловдив , бул.А.Стамболийски № 35 А Дружеството упражнява дейността си съобразно законодателството на Република България, в т.ч. Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, Закона за защита на потребителите и Закона за защита на личните данни. "Бойко" ООД притежава съответните разрешения, по смисъла на чл. 240, ал. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, за търговия на дребно с лекарствени продукти в обекта на дружеството, находящ се на адрес: гр. Пловдив , бул.А.Стамболийски № 35 А, с ръководител Мария Димитрова Делева, а именно Удостоверение № АП-020-2/15.08.2019 г., издадено от ИАЛ

''Бойко'' ООД е администратор на лични данни вписан в "Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри" с идентификационен номер 288546/03.05.2012 г.

Сайта "www.apteka-hubenova.com" притежава разрешение за извършване на търговия по интернет с лекарствени продукти без лекарско предписание № 13 от Изпълнителна Агенция по Лекарствата.

Настоящата електронна страница, в т.ч. и приложенията й, поддържана от "Бойко" ООД, има чисто информационен характер. Полаганите усилия от наша страна, за осигуряване на достоверност и точност на представената информацията, гарантират актуалността и верността на същата, доколкото изхожда от нас или е предоставена по съответния законов ред от трети източник.

Настоящата страница не цели извършването на реклама на лекарствени продукти, отпускани по лекарско предписание, поради което не съдържа такава.

Отговорност

"Бойко"ООД не носи отговорност за физически и морални проблеми в следствие на посещението на уебсайта и информацията, публикувана в него.

“Бойко″ ООД се стреми да предоставя на своите клиенти точна и коректна информация, но не дава гаранция за надеждността, пълнотата или полезността на предоставената информация. 

Най-учтиво Ви молим, да се КОНСУЛТИРАТЕ С КВАЛИФИЦИРАНО МЕДИЦИНСКО ЛИЦЕ преди използване на продуктите, предлагани чрез сайта или преди да решите да съобразите поведението си с публикуваните в сайта информационни карета и коментари.Информацията за продуктите е представена единствено като листовка за начина на използване на медикамента, предоставен от производителя. Пълнотата и достоверността на информацията не е гарантирана от страна на "Бойко" ООД. Съдържанието в сайта не препоръчва прилагането на самолечение на здравни проблеми.

ПРИ ВЪЗНИКНАЛ ЗДРАВОСЛОВЕН ПРОБЛЕМ/ВЪПРОС, МОЛЯ КОНСУЛТИРАЙТЕ СЕ НЕЗАБАВНО С ВАШИЯ ЛИЧЕН ЛЕКАР/ЛЕКАР СПЕЦИАЛИСТ ИЛИ ФАРМАЦЕВТ. В никакъв случай не възприемайте дадената Ви чрез сайта информация като абсолютно достоверна и правилна, дори и същата да се окаже такава.

Поради това, ползвайки настоящия сайт, Вие сте наясно и се съгласявате с това, че ние не носим отговорност при евентуално възникнал риск или евентуално настъпили вреди, резултат от това, че сте ползвали съдържанието на сайта, без да съобразите настоящите условия.

Защита на личните данни

Бойко ООД е администратор на лични данни вписан в "Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри" с идентификационен номер 288546/03.05.2012 г.

В базата данни на"Бойко" ООД Вие получавате пълна защита на личната Ви информация. Ние използваме Вашите лични данни, за да идентифицираме Вашия достъп до сайта или за изследване на потребителските мнения и подобряване качеството на обслужването. Личните Ви данни няма да бъдат предоставяни на трети лица, освен в случаите, когато законът ни задължава.

Начини на плащане

Можете да изберете да платите чрез един от следните начини:

1.В брой, с наложен платеж при доставка.

В момента на получаване на поръчаната стока Вие заплащате стойността й на куриера на Спиди.

2. по банков път по сметка:

Бойко ООД

IBAN: BG20 UNCR 7000 1521 7751 89    

BIC: UNCRBGSF

УниКредит Булбанк 

клон 476

В този случай доставка ще бъде извършена след извършването на банковия превод.

Рекламации

Всеки клиент на ”Бойко″ ООД (apteka-hubenova.com ) може да върне закупеният от нас продукт в рамките на 14 дни съгласно Закона за защита на потребителите. Необходимо е клиентите да спазят следните условия за връщане на продукти: да не е нарушена цялостта на опаковката, продуктът да не е използван, да се върне във вида, в който е получен (търговски вид). Всеки потребител може да отправи рекламация на тел: 0888 825264 и

e-mail: hubenovaonline@abv.bg

Възстановяване на заплатени суми

При направена рекламация или при невъзможност на търговеца да предостави заявените и заплатени от клиента стоки заплатената от Вас сума се възстановява пълно или частично ( в случай на рекламация на част от поръчка). Възстановяването на средствата се извършва по начина, по който са получени от търговеца, а именно по банков път, чрез наложен платеж или чрез възстановяване на сумата на транзакцията с кредитна операция по картата на картодържателя.

Авторски права

Копирането, възпроизвеждането, промяната под различна форма и разпространяването на материалите изложени в сайта на ”Бойко ″ ООД ( http://www.aptekа-hubenova.com ) без изричното предварително писмено разрешение на ”Бойко″ ООД е ЗАБРАНЕНО. Изтеглянето на материали е допустимо единствено за лично ползване и без комерсиална цел.

Съгласие от страна на потребителите

Посочените „Общи условия” представляват правно споразумение между ”Бойко″ ООД и Вас като потребител. Ако Вие не сте съгласен с Общите условия, ”Бойко ″ ООД моли за незабавното напускане и неупотреба на уеб сайта.