Изпълнителна агенция по лекарстватаhttps://www.bda.bg/bg/

Български фармацевтичен съюз http://bphu.bg/

Министерство на здравеопазванетоhttp://www.mh.government.bg/bg/

Комисия за защита на потребителите https://kzp.bg/