Лекарства

Лекарство може да се определи, като всяко химично вещество, предназначено за вътрешно или външно приложение, за употреба в медицинската диагностика, за лечение или предотвратяване на заболяване.

Медикаментите са класифицирани в различни групи въз основа на техния произход, начин на действие, начина на приложение или терапевтични ефекти. Една сложна и широко използвана класификационна система е система на анатомо терапевтична химична Класификация ( ATC система).

Световната здравна организация поддържа списък с основните лекарства. Откриването на лекарства и разработването им са сложни и скъпи начинания, предприети от компании, учени и правителства.

Правителствата обикновено регулират какви и колко лекарства могат да се предлагат на пазара, а в някои случаи и ценообразуване.ШУСЛЕРОВА СОЛ N 6-KALIUM SULFURICUM D6 тбл.х200

ШУСЛЕРОВА СОЛ N 6-KALIUM SULFURICUM D6 тбл.х200

КАЛИУМ СУЛФУРИКУМ D6 таблетки е хомеопатичен лекарствен продукт, без специфични терапевтични показан..

16,20 лв. Дан. основа: 16,20 лв.

ШУСЛЕРОВА СОЛ N 6-KALIUM SULFURICUM D6 тбл.х200

КАЛИУМ СУЛФУРИКУМ D6 таблетки е хомеопатичен лекарствен продукт, без специфични терапевтични показан..

16,20 лв. Дан. основа: 16,20 лв.

ШУСЛЕРОВА СОЛ N 7 МАГНЕЗИУМ ФОСФОРИКУМ D6 ТАБЛ.Х80

ШУСЛЕРОВА СОЛ N 7 МАГНЕЗИУМ ФОСФОРИКУМ D6 ТАБЛ.Х80

МАГНЕЗИУМ ФОСФОРИКУМ D6 таблетки е хомеопатичен лекарствен продукт, без специфични терапевтични пока..

11,20 лв. Дан. основа: 11,20 лв.

ШУСЛЕРОВА СОЛ N 7 МАГНЕЗИУМ ФОСФОРИКУМ D6 ТАБЛ.Х80

МАГНЕЗИУМ ФОСФОРИКУМ D6 таблетки е хомеопатичен лекарствен продукт, без специфични терапевтични пока..

11,20 лв. Дан. основа: 11,20 лв.

ШУСЛЕРОВА СОЛ N 7-MAGNESIUM PHOSPHORICUM D4 унг.50г.

ШУСЛЕРОВА СОЛ N 7-MAGNESIUM PHOSPHORICUM D4 унг.50г.

Хомеопатичен лекарствен продукт без специфични терапевтични показания.За лечение на всички видове сп..

15,20 лв. Дан. основа: 15,20 лв.

ШУСЛЕРОВА СОЛ N 7-MAGNESIUM PHOSPHORICUM D4 унг.50г.

Хомеопатичен лекарствен продукт без специфични терапевтични показания.За лечение на всички видове сп..

15,20 лв. Дан. основа: 15,20 лв.

ШУСЛЕРОВА СОЛ N 7-MAGNESIUM PHOSPHORICUM D6 тбл.х200

ШУСЛЕРОВА СОЛ N 7-MAGNESIUM PHOSPHORICUM D6 тбл.х200

МАГНЕЗИУМ ФОСФОРИКУМ D6 таблетки е хомеопатичен лекарствен продукт, без специфични терапевтични пока..

16,60 лв. Дан. основа: 16,60 лв.

ШУСЛЕРОВА СОЛ N 7-MAGNESIUM PHOSPHORICUM D6 тбл.х200

МАГНЕЗИУМ ФОСФОРИКУМ D6 таблетки е хомеопатичен лекарствен продукт, без специфични терапевтични пока..

16,60 лв. Дан. основа: 16,60 лв.

ШУСЛЕРОВА СОЛ N 8 НАТРИУМ ХЛОРАТУМ D6 ТАБЛ. Х 80

ШУСЛЕРОВА СОЛ N 8 НАТРИУМ ХЛОРАТУМ D6 ТАБЛ. Х 80

НАТРИУМ ХЛОРАТУМ D6 таблетки е хомеопатичен лекарствен продукт, без специфични терапевтични показани..

11,20 лв. Дан. основа: 11,20 лв.

ШУСЛЕРОВА СОЛ N 8 НАТРИУМ ХЛОРАТУМ D6 ТАБЛ. Х 80

НАТРИУМ ХЛОРАТУМ D6 таблетки е хомеопатичен лекарствен продукт, без специфични терапевтични показани..

11,20 лв. Дан. основа: 11,20 лв.

ШУСЛЕРОВА СОЛ N 8-NATRUM CHLORATUM D4 унг.50г.

ШУСЛЕРОВА СОЛ N 8-NATRUM CHLORATUM D4 унг.50г.

Хомеопатичен лекарствен продукт без специфични терапевтични показания.За подобряване хидратацията на..

15,20 лв. Дан. основа: 15,20 лв.

ШУСЛЕРОВА СОЛ N 8-NATRUM CHLORATUM D4 унг.50г.

Хомеопатичен лекарствен продукт без специфични терапевтични показания.За подобряване хидратацията на..

15,20 лв. Дан. основа: 15,20 лв.

ШУСЛЕРОВА СОЛ N 8-NATRUM CHLORATUM D6 тбл.х200

ШУСЛЕРОВА СОЛ N 8-NATRUM CHLORATUM D6 тбл.х200

НАТРИУМ ХЛОРАТУМ D6 таблетки е хомеопатичен лекарствен продукт, без специфични терапевтични показани..

16,60 лв. Дан. основа: 16,60 лв.

ШУСЛЕРОВА СОЛ N 8-NATRUM CHLORATUM D6 тбл.х200

НАТРИУМ ХЛОРАТУМ D6 таблетки е хомеопатичен лекарствен продукт, без специфични терапевтични показани..

16,60 лв. Дан. основа: 16,60 лв.

ШУСЛЕРОВА СОЛ N 9-NATRUM PHOSPHORICUM D6 тбл.х200

ШУСЛЕРОВА СОЛ N 9-NATRUM PHOSPHORICUM D6 тбл.х200

НАТРИУМ ФОСФОРИКУМ D6 таблетки е хомеопатичен лекарствен продукт, без специфични терапевтични показа..

16,60 лв. Дан. основа: 16,60 лв.

ШУСЛЕРОВА СОЛ N 9-NATRUM PHOSPHORICUM D6 тбл.х200

НАТРИУМ ФОСФОРИКУМ D6 таблетки е хомеопатичен лекарствен продукт, без специфични терапевтични показа..

16,60 лв. Дан. основа: 16,60 лв.

ШУСЛЕРОВА СОЛ N1 КАЛЦИУМ ФЛУОРАТУМ D12 ТАБЛ. Х 80

ШУСЛЕРОВА СОЛ N1 КАЛЦИУМ ФЛУОРАТУМ D12 ТАБЛ. Х 80

КАЛЦИУМ ФЛУОРАТУМ D6/D12 таблетки е хомеопатичен лекарствен продукт, без специфични терапевтични пок..

11,20 лв. Дан. основа: 11,20 лв.

ШУСЛЕРОВА СОЛ N1 КАЛЦИУМ ФЛУОРАТУМ D12 ТАБЛ. Х 80

КАЛЦИУМ ФЛУОРАТУМ D6/D12 таблетки е хомеопатичен лекарствен продукт, без специфични терапевтични пок..

11,20 лв. Дан. основа: 11,20 лв.

ШУСЛЕРОВА СОЛ N10 НАТРИУМ СУЛФУРИКУМ D6 ТАБЛ. Х 80

ШУСЛЕРОВА СОЛ N10 НАТРИУМ СУЛФУРИКУМ D6 ТАБЛ. Х 80

НАТРИУМ СУЛФУРИКУМ D6 таблетки е хомеопатичен лекарствен продукт, без специфични терапевтични показа..

11,20 лв. Дан. основа: 11,20 лв.

ШУСЛЕРОВА СОЛ N10 НАТРИУМ СУЛФУРИКУМ D6 ТАБЛ. Х 80

НАТРИУМ СУЛФУРИКУМ D6 таблетки е хомеопатичен лекарствен продукт, без специфични терапевтични показа..

11,20 лв. Дан. основа: 11,20 лв.

ШУСЛЕРОВА СОЛ N10-NATRUM SULFURICUM D4 унг.50г.

ШУСЛЕРОВА СОЛ N10-NATRUM SULFURICUM D4 унг.50г.

Хомеопатичен лекарствен продукт без специфични терапевтични показания.При отоци /по краката/; брадав..

15,20 лв. Дан. основа: 15,20 лв.

ШУСЛЕРОВА СОЛ N10-NATRUM SULFURICUM D4 унг.50г.

Хомеопатичен лекарствен продукт без специфични терапевтични показания.При отоци /по краката/; брадав..

15,20 лв. Дан. основа: 15,20 лв.

ШУСЛЕРОВА СОЛ N10-NATRUM SULFURICUM D6 тбл.х200

ШУСЛЕРОВА СОЛ N10-NATRUM SULFURICUM D6 тбл.х200

НАТРИУМ СУЛФУРИКУМ D6 таблетки е хомеопатичен лекарствен продукт, без специфични терапевтични показа..

17,90 лв. Дан. основа: 17,90 лв.

ШУСЛЕРОВА СОЛ N10-NATRUM SULFURICUM D6 тбл.х200

НАТРИУМ СУЛФУРИКУМ D6 таблетки е хомеопатичен лекарствен продукт, без специфични терапевтични показа..

17,90 лв. Дан. основа: 17,90 лв.

ШУСЛЕРОВА СОЛ N11 СИЛИЦЕА D12 ТАБЛ. Х 80

ШУСЛЕРОВА СОЛ N11 СИЛИЦЕА D12 ТАБЛ. Х 80

СИЛИЦЕЯ D12 таблетки е хомеопатичен лекарствен продукт, без специфични терапевтични показания.Не изп..

11,20 лв. Дан. основа: 11,20 лв.

ШУСЛЕРОВА СОЛ N11 СИЛИЦЕА D12 ТАБЛ. Х 80

СИЛИЦЕЯ D12 таблетки е хомеопатичен лекарствен продукт, без специфични терапевтични показания.Не изп..

11,20 лв. Дан. основа: 11,20 лв.

ШУСЛЕРОВА СОЛ N11-SILICEA D12 тбл.х200

ШУСЛЕРОВА СОЛ N11-SILICEA D12 тбл.х200

СИЛИЦЕЯ D12 таблетки е хомеопатичен лекарствен продукт, без специфични терапевтични показания.Не изп..

16,20 лв. Дан. основа: 16,20 лв.

ШУСЛЕРОВА СОЛ N11-SILICEA D12 тбл.х200

СИЛИЦЕЯ D12 таблетки е хомеопатичен лекарствен продукт, без специфични терапевтични показания.Не изп..

16,20 лв. Дан. основа: 16,20 лв.

ШУСЛЕРОВА СОЛ N11-SILICEA D4 унг.50г.

ШУСЛЕРОВА СОЛ N11-SILICEA D4 унг.50г.

Хомеопатичен лекарствен продукт без специфични терапевтични показания.При бръчки, грапава и отпуснат..

15,20 лв. Дан. основа: 15,20 лв.

ШУСЛЕРОВА СОЛ N11-SILICEA D4 унг.50г.

Хомеопатичен лекарствен продукт без специфични терапевтични показания.При бръчки, грапава и отпуснат..

15,20 лв. Дан. основа: 15,20 лв.

Показани са от 151 до 165 от 172 резултата (12 страници)